Image W czasie trwania Tygodnia Bibliotek jednym z głównych wydarzeń kulturalnych w Filii Bibliotecznej w Niecieczy było uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej z Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola z tej samej miejscowości.


W tym roku pasowanych zostało dziewięć dzieci, które przybyły do biblioteki razem z wychowawczynią panią Marią Bartecką. Z zaproszenia biblioteki skorzystali rodzice pasowanych dzieci. Na uroczystość przybyła także cała szkoła. W tym uczniowie klas starszych, przedszkolaki  oraz nauczyciele na czele z dyrekcją – panią Wandą Szymańską i panem Leszkiem Liszką.      

             Uroczystość  rozpoczęła się o godzinie 12:00, gdzie po przywitaniu wszystkich gości przez bibliotekarkę, uczniowie przenieśli widownię „W krainę książek”. Część oficjalna zaczęła się od recytacji okolicznościowych wierszy przez  uczniów z klas starszych, którzy zachęcili pierwszaków oraz wszystkich zgromadzonych do częstego wypożyczania książek i odwiedzania biblioteki.  Pierwszoklasiści  wykazali się również znajomością wierszy.  Znali także  piękne piosenki o bibliotece. Jednak, aby zostać  jej czytelnikami musieli przejść wiele prób, żeby udowodnić wszystkim, że są godni tego miana. Kiedy na sali pojawiły się trzy piękne wróżki, pierwszakom przedstawione zostały różne ciekawe konkurencje i zadania. Na początku  dzieci przedstawić musiały fragment jakiejś wybranej lektury. Pierwszaki z zadania wywiązały się znakomicie. Z okazji dwusetnej rocznicy śmierci Marii Konopnickiej przygotowały fragment  baśni poetyckiej „Na jagody”. Aby jednak uatrakcyjnić widzom swoje wystąpienie, dzieci prowadzone przez panią Marię Bartecką,  zaprezentowały utwór w formie teatrzyku postaci, co wywołało żywą reakcję publiczności. Teatrzyk wszystkim bardzo się spodobał. Przed dziećmi  było jeszcze sporo konkurencji. Podzieleni na grupy, musieli ułożyć kolorowe puzzle i odgadnąć bajkę jaką one przedstawiają. Albo dopasować rekwizyty do tytułów znanych utworów literackich z literatury dla dzieci. Pierwszaki odpowiadały również na szereg zagadek. Jedne, dotyczące biblioteki, ukryte były w kolorowych balonach, które dzieci musiały przebić, aby wyciągnąć zagadkę. Konkurencja bardzo się dzieciom podobała i okazała się dla nich dobrą zabawą. Inne zagadki, dotyczące postaci bajkowych, ukryte były w jajkach niespodziankach, które dzieci losowały i na które chętnie odpowiadały. Z przygotowanych zadań dzieci również wywiązały się wyjątkowo dobrze. Dzięki temu pochwaliły się znajomością biblioteki, jej funkcjonowania i regulaminu, a także wiedzą o książkach i ich bohaterach. Wróżki zdecydowały wówczas, że można poprosić już panią bibliotekarkę, aby pasowała dzieci na czytelników biblioteki. Uroczystość pasowania zakłóciło jednak pojawienie się Pani Książki, która okazała ogromne niezadowolenie ze sposobu w jaki dzieci ją traktują. Poskarżyła się na pozaginane rogi, pobrudzony papier i na to, że dzieci po wypożyczeniu jej z biblioteki zbyt długo ją trzymają w domu. Wróżki postarały się przekonać książkę, żeby przedstawiła uczniom swoje prośby. Nauczyły nawet dzieci krótkiego wierszyka. Wtedy można już było uroczyście pasować klasę pierwszą na oficjalnych czytelników Filii Bibliotecznej w Niecieczy.  Z okazji  uroczystości pasowania dzieciom zostały wręczone dyplomy oraz kolorowe zakładki. Na ręce wychowawczyni pani Marii Barteckiej przekazano płytkę ze zdjęciami, które zostały zrobione 10 maja, podczas lekcji bibliotecznej z udziałem pierwszaków, na pamiątkę ich odwiedzin w bibliotece. Pani bibliotekarka dostała od pierwszoklasistów piękną laurkę i dyplom, w którym dzieci przyrzekły szanować książki i przestrzegać regulaminu. Spotkanie w bibliotece zakończył występ przedszkolaków, które przygotowane przez panią Marię Stawarę, zaśpiewały okolicznościowe piosenki i wyrecytowały piękne wierszyki o bibliotece. Pamiątkowy wpis w kronice biblioteki złożył dyrektor szkoły pan Leszek Liszka razem z panią wicedyrektor Wandą Szymańską.

                    Wizyta uczniów w bibliotece miała charakter zabawy i gry literackiej, której głównym celem było przybliżyć dzieci do książki i zachęcić je do czytelnictwa. Spotkanie miało pokazać, że biblioteka jest miejscem przyjemnym i ciekawym. Otwartym na każdego, szczególnie najmłodszego czytelnika.

               Uroczystość pasowania była również okazją do rozstrzygnięcia Konkursu na Najaktywniejszego Czytelnika 2009 roku. Konkurs ten jest już jedną z tradycji Filii Bibliotecznej w Niecieczy. Najaktywniejszą Czytelniczką ubiegłego roku została Karolina Lisak. Kolejno miejsca zajęli: Mateusz Zych i Monika Lisak. Z uwagi na małe różnice w ilości wypożyczanych woluminów przyznano, aż sześć wyróżnień. Otrzymali je: Weronika Stawara, Weronika Stachura, Piotr Zych, Karolina Korus, Sylwia Grzebieniowska i Patrycja Korus. Dzieci oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymały również piękne nagrody książkowe.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej