Image Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie otrzymała dotację przyznaną przez Bibliotekę Narodową w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Literatura i czytelnictwo” – priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.


Środki w wysokości 7 780zł na zakup książek spłynęły już do Żabna.

Nowości po opracowaniu sukcesywnie będą pojawiać się na bibliotecznych półkach. Dokonując zakupów zawsze w pierwszej kolejności uwzględniane są dezyderaty użytkowników, następnie uzupełniany jest księgozbiór o literaturę piękną, popularno – naukową i lektury szkolne.

Przez ostatnie lata każdego roku środki przyznawane Bibliotece na zakup nowości pozwoliły i nadal pozwalają odnawiać księgozbiór biblioteki w Żabnie jak i filii w Otfinowie, Niecieczy, Niedomicach i Bobrownikach Wielkich. W ubiegłym roku księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 1137 wol. pochodzących z zakupu zarówno ze środków własnych, jak i z dotacji ministerialnej.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej