Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie już po raz piąty organizuje Gminny Konkurs Plastyczny. Tym razem tematem prac będzie "Bajkowy świat Czesława Janczarskiego".


 

W konkursie uczestniczą dzieci z przedszkoli oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych gminy Żabno. Prace można składać do 10 listopada 2011 r., natomiast rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 listopada 2011 r. w MGBP w Żabnie o godz. 11.00.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystkie prace będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej.

 

 

V GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

 

„Bajkowy świat Czesława Janczarskiego”

 

REGULAMIN KONKURSU

 I.    Organizator: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie

 II.   Patronat honorowy – Burmistrz Żabna Stanisław Kusior

  III. Cel:

       - popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Czesława Janczarskiego,

       - rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci i młodzieży poprzez
         działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach,

       - kształtowanie świadomego odbiorcy sztuki.

  IV. Uczestnicy:

       - dzieci z przedszkoli z terenu gminy Żabno,

       - uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Żabno.

 V. Warunki konkursu:

       - ilość nadesłanych prac jest ograniczona, maksymalnie 5 prac z placówki,

       - do konkursu jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę,

       - autorem pracy może być jedna osoba,

       - technika dowolna (rysunek, grafika, malarstwo, formy ceramiczne i rzeźbiarskie itp.),

       - prace o podłożu papierowym - maksimum format A3,

       - każda praca (na odwrocie) powinna być zaopatrzona podpisem zawierającym: imię,
         nazwisko, wiek autora, nazwę i adres szkoły/przedszkola, imię i nazwisko
         nauczyciela, opiekuna pod kierunkiem którego praca została wykonana lub zaznaczyć,
         iż praca została wykonana samodzielnie.

 VI. Termin i miejsce składania prac:

      10 listopada 2011 r., Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie,
      ul. W. Jagiełły 16, 33-240 Żabno, tel. 0 14 645 69 31.

  VII. Ocena prac:

      Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny nadesłanych prac przyznając
      nagrody i wyróżnienia. Wystawa prac wraz z uroczystym wręczeniem nagród
      zostanie otwarta w dniu 18 listopada 2011 r. w siedzibie Organizatora o godz. 11.00.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie!!!

 
  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej