Image Biblioteka w Żabnie znalazła się w finale II rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako jedna z 512 bibliotek publicznych w kraju. Aplikowała do programu będąc biblioteką wiodącą wraz z filiami oraz trzema gminnymi bibliotekami publicznymi jako partnerskimi w gminach: Radłów, Lisia Góra i Rzepiennik Strzyżewski również z filiami. Wniosek złożony przez żabnieńską bibliotekę otrzymał najwyższa notę wśród bibliotek małopolskich. Umowa o udziale w programie została właśnie podpisana.


Program Rozwoju Bibliotek realizowany jest dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. W Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jako ogólnopolskie przedsięwzięcie, które wzmocni potencjał bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Program ma na celu przedstawić bibliotekę jako miejsce przyjazne użytkownikowi, gdzie twórczo i kreatywnie można spędzić wolny czas. Środki budżetu są przeznaczone na wyposażenie placówek w sprzęt informatyczny (zestawy komputerów, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, laptopy, projektory multimedialne), cykl praktycznych szkoleń dla bibliotekarzy, samorządowców i lokalnych liderów lub przyjaciół biblioteki, wzmacnianie środowiska bibliotecznego i promocję bibliotek. Udział w programie to nowe wyzwanie dla bibliotekarzy oraz kolejny krok w drodze do realizacji wizji biblioteki nowoczesnej na miarę XXI wieku, która byłaby pomostem pomiędzy światem słowa drukowanego a światem multimediów, miejscem, gdzie można poznać innych ludzi, spotkać się z autorem książki, oglądnąć wystawę, dzielić swoje pasje z innymi osobami, zaprezentować owoce własnej pracy twórczej. Instytucją prawdziwie otwartą i inspirującą, w której chętnie będziemy spędzać wolny czas.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej