Image O tym, że książka może być najlepszym przyjacielem dziecka, mogli przekonać się uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Niedomicach, biorąc udział w lekcji bibliotecznej przygotowanej przez Filię Biblioteczną w Niedomicach.


Podczas spotkania dzieci poznały zasady prawidłowego postępowania z książką, odczytując głośno prośby książki skierowane do czytelnika. Zapoznały się też z opisem bibliograficznym książki, i próbowały same taki opis tworzyć. Po uważnym wysłuchaniu, jakiego rodzaju książki znajdują się w bibliotece, przystąpiły do rozwiązywania zagadek z tym związanych.   Najważniejszym sprawdzianem dla pierwszoklasistów okazała się znajomość bajek, z którego to dzieci wywiązały się znakomicie. Pierwszoklasiści pracowali zespołowo, osobno chłopcy, osobno dziewczynki. Uwieńczeniem lekcji było uroczyste złożenie przyrzeczenia książce i pasowanie na czytelnika biblioteki. Dzieci otrzymały kolorowe zakładki do książki, nie zabrakło też słodkości w nagrodę za aktywny udział w lekcji. Nagrodą dla bibliotekarza, była obietnica złożona przez dzieci, że częściej będą odwiedzać swoją bibliotekę.

 
  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej