Image W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie-  Filii w Niedomicach odbył się wernisaż malarstwa Alicji Klich pt. „Pasją Tworzone”.Biblioteka Publiczna w Niedomicach zaprasza do zwiedzania wystawy, która będzie czynna do 30 kwietnia 2011 r. w godzinach pracy biblioteki (9.00 do 17.00).


Otwarciu wystawy towarzyszyła poezja i muzyka, oprawę artystyczną przygotowały: Joannę Karczmarczyk, uczennica klasy III Gimnazjum w Niedomicach oraz Iwonę Moskal, uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Niedomicach i Dominika Solak (Technikum w Tarnowie).

Na wystawie zaprezentowano obrazy Alicji Klich przedstawiające głównie pejzaże, martwą naturę i kwiaty.

Zwiedzający wystawę mogli podziwiać piękny zachód słońca, chaty wsi polskiej z ubiegłego wieku i wielobarwne kwiaty które syciły wzrok.

Autorka wystawianych prac opowiadała o swojej pasji malarskiej i stosowanych przez nią technikach. Uczestnicy spotkania mieli okazję porozmawiać z artystką. Rozmowom towarzyszyła miła atmosfera i słodki poczęstunek.

Alicja Klich- jest emerytowaną nauczycielką, mieszka w Łęgu Tarnowskiego, przez długie lata uczyła języka polskiego w Niedomicach. Po pędzel sięgnęła cztery lata temu po zajęciach w ramach Akademii Umiejętności III Wieku. Ulubione techniki malarskie stosowane przez Panią Alicję to olej i pastele, a ulubionym tematem są pejzaże i kwiaty. Jej obrazy były prezentowane w Wojniczu, Tarnowie, Żabnie i Bobrownikach Wielkich.

 
  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej