Image Marcin Witan, historyk i dziennikarz Polskiego Radia, gościł w  Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie. Spotkanie poświęcone było promocji książki „Nie jestem stąd. O chrześcijańskim obliczu twórczości Czesława Miłosza z ks. prof. Jerzym Szymikiem rozmawia Marcin Witan”.


 

Pomysłodawcą książki jest Marcin Witan, który do rozmowy zaprosił ks. Jerzego Szymika, profesora nauk teologicznych, wykładowcę teologii dogmatycznej, członka watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej, a także pasjonata twórczości Czesława Miłosza. Ks. Szymik jest też autorem rozprawy habilitacyjnej pt. „Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza”.

 

Podczas spotkania autorskiego pisarz wskazywał na religijny charakter twórczości Noblisty, który pomimo swoich buntów przeciwko Bogu, poszukiwań sensu wiary, pozostał wierny katolicyzmowi. Witan ukazywał twórczość Miłosza z perspektywy jego chrześcijańskich inspiracji i wątków, ilustrując swoje tezy cytatami z dzieł Noblisty.

 

W spotkaniu licznie uczestniczyli uczniowie żabnieńskich szkół oraz czytelnicy biblioteki, którzy mieli możliwość nabycia egzemplarzy książki oraz zdobycie dedykacji autora.

 

Wizyta Marcina Witana zakończyła obchody Roku Miłosza w żabieńskiej bibliotece.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej