Image Międzypowiatowy Turniej Sztuki Recytatorskiej „POSZUKIWANIA” 2011 to konkurs recytatorski przeprowadzany w trzech powiatach: brzeskim, dąbrowskim i tarnowskim. Jego organizatorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku oraz Dąbrowski Dom Kultury oraz Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych recytatorów oraz wykonawców poezji śpiewanej z tych powiatów.


Dla powiatu tarnowskiego eliminacje do turnieju finałowego przeprowadziła Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie. Patronat honorowy nad Turniejem objął Burmistrz Żabna Stanisław Kusior oraz Starosta Tarnowski Mieczysław Kras.

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem powołano dwie niezależne komisje konkursowe.

 

Jury w składzie: Maria Kaczmarczyk (radna Rady Miejskiej w Żabnie, przewodnicząca), Marta Dziedzic (dyr. Publicznego Przedszkola w Żabnie, członek) oraz Anna Wierzbicka (bibliotekarz M-GBP w Żabnie, członek) oceniająca recytatorów ze szkół podstawowych, po przesłuchaniu 35 uczestników przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 

- w kategorii artystycznej – recytacja (szkoły podstawowe):

I. miejsce: Michał Mazur (SP w Żabnie)

II. miejsce: Aleksandra Sak (SP w Niedomicach)

III. miejsce: Justyna Sowa (SP w Porębie Radlnej) i Kinga Jasnosz (SP w Lisiej Górze)

oraz wyróżnienia dla Patryka Długosza (SP w Sieradzy), Jakuba Rzeszutka (SP w Żabnie) i Justyna Łos (SP w Jodłówce-Wałkach).

 

Druga komisja konkursowa w składzie: Ilona Stanaszek (Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, przewodnicząca), Marta Warias (dyr. M-GBP w Żabnie, członek) oraz Kamil Patulski (instruktor muzyki GCK w Żabnie, członek), oceniająca recytatorów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w kategorii: recytacja oraz uczestników turnieju w kategorii artystycznej: poezja śpiewana, przyznało:

 

- w kategorii artystycznej – recytacja (gimnazjum):

nagrodę dla Weroniki Pszczoły (PG w Miechowicach Wielkich) oraz wyróżnienia dla Eweliny Cegielskiej (PG w Miechowicach Wielkich), Michała Kowala (PG w Łęgu Tarnowskim), Marty Koniecznej (PG w Łęgu Tarnowskim) oraz Kingi Łazarz (PG w Żabnie).

 

- w kategorii artystycznej – recytacja (szkoły ponadgimnazjalne):

nagrodę dla Anny Żołądź (ZSP w Żabnie).

 

- w kategorii artystycznej -  poezja śpiewana:

I. miejsce: Natalia Kawa (ZS-P i G w Zalasowej)

II. miejsce: Kinga Kluzek (SP w Woli Lubeckiej)

III. Ilona Krawczyk (SP w Brniu), Dawid Kita (SP w Kowalowej)

oraz wyróżniono Agatę Pomykacz (PG nr 1 w Ryglicach).

 

Do turnieju finałowego zakwalifikowały się osoby, którym przyznano I., II. lub III. miejsce. Dyplomy i nagrody książkowe wręczył laureatom zastępca Burmistrza Żabna Zbigniew Lustofin. Pozostali uczestnicy otrzymali natomiast pamiątkowe dyplomy.

            Finał IV Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej POSZUKIWANIA 2011 odbędzie się 27 października o godz. 9.00 w Regionalnym Centrum Kulturalno - Bibliotecznym w Brzesku.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej