Image Z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek, dzieci z Przedszkola Publicznego w Niedomicach wzięły udział w lekcji bibliotecznej, przygotowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabnie-Filię w Niedomicach. Podczas tego spotkania przedszkolaki zapoznały się z twórczością Czesława Janczarskiego, poety, a przede wszystkim autora licznych książek dla dzieci. Przybliżenie sylwetki pisarza dzieciom miało ścisły związek z obchodami 40 rocznicy śmierci pisarza.


Bliskie spotkanie najmłodszych czytelników z książką i biblioteką obfitowało w liczne rozwiązywanie zagadek literackich, zapoznanie się z zasadami prawidłowego postępowania z książką, a także zasadami funkcjonowania biblioteki. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a dzieci z dużym zaangażowaniem wzięły udział w tej niecodziennej lekcji bibliotecznej.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej