Image 3 lipca 2012 roku odbyło się drugie spotkanie partnerstwa lokalnego na rzecz integracji środowiska seniorów w Żabnie. Inicjatorem partnerstwa jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie, która bierze udział w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.


W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie Renata Szczebak, Przewodnicząca Komisji d/sp Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej Maria Kaczmarczyk, Radna Rady Miejskiej Barbara Malinowska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Stanisława Łabno, Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jerzy Behounek. Udział wzięły również Maria Kulig – Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Żabna, Henryka Ruchwa reprezentująca Sekcję Emerytów i Rencistów Nauczycieli ZNP w Żabnie oraz Marta Gaik – Prezes Klubu Seniora w Żabnie. Nie zabrakło także przedstawicieli stowarzyszeń z Gminy Żabno oraz trenerki stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Krakowa Ewy Chromniak.
 
Celem spotkania było przedstawienie przez zaproszonych gości różnorodnych pomysłów, z których po wymianie poglądów między uczestnikami partnerstwa wybrano kilka do realizacji. Zdecydowano, że istnieje potrzeba zebrania wolontariuszy chętnych do pomocy osobom starszym, które nie wychodzą z domu. Według uczestników ważne jest także, by zorganizować dla starszych osób zajęcia warsztatowe i edukacyjne. Wstępnie zaplanowano pogadanki na temat zdrowego stylu życia, podczas których będzie możliwość spotkań z lekarzem ogólnym, dietetykiem, psychologiem, rehabilitantem. W ramach tych zajęć odbędą się również warsztaty artystyczne oraz cykl wykładów na temat historii Żabna. Dobrze został przyjęty także pomysł zorganizowania przedstawienia, w którym występowałyby osoby starsze, byłaby to okazja do integracji seniorów z młodszym pokoleniem. Zwrócono ponadto uwagę na to, by umożliwić seniorom spotkanie się we własnym gronie, np. na wspólnej wigilii czy spotkaniu wielkanocnym. Wszystkim spodobał się również pomysł zorganizowania Dnia Seniora dla członków różnych organizacji seniorskich.
 
Kolejne spotkanie zaplanowano na 6 września, na którym zostaną ustalone szczegóły obchodów Dnia Seniora w gminie Żabno.
  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej