Image W tym roku już po raz piąty przeprowadzany jest Międzypowiatowy Turniej Sztuki Recytatorskiej „POSZUKIWANIA”. To konkurs recytatorski przeprowadzany w trzech powiatach: brzeskim, dąbrowskim i tarnowskim. Jego organizatorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Dąbrowski Dom Kultury oraz Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych recytatorów oraz wykonawców poezji śpiewanej z tych powiatów.


Dla powiatu tarnowskiego eliminacje do turnieju finałowego przeprowadziła Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie. Wzięło w nich udział 47 uczestników – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnowskiego.

Honorowy patronat nad Turniejem objął Burmistrz Żabna Stanisław Kusior oraz Starosta Tarnowski Mieczysław Kras.

 

Jury w składzie: Paweł Chojnowski (dyr. DDK w Dąbrowie Tarnowskiej, przewodniczący), Maria Karczmarczyk (Radna Rady Miejskiej w Żabnie) oraz Marta Warias (dyr. M-GBP w Żabnie), oceniające szkoły podstawowe w kategorii artystycznej: recytacja, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I. miejsce: Karolina Padło (SP w Żabnie)

II. miejsce: Julia Kurzydym (SP w Żabnie), Natalia Kijowska (SP w Niedomicach)

III. miejsce: Grzegorz Szuran (SP w Otfinowie),

Komisja wyróżniła ponadto: Paulinę Grabkę (SP w Żabnie), Elizę Bilską (SP w Łętowicach), Karolinę Magierę (SP w Sieradzy)  i Annę Starzyk (SP w Łęgu Tarnowskim).

 

Druga komisja konkursowa w składzie: Ilona Stanaszek (MCK „Sokół”, przewodnicząca), Anna Wierzbicka (M-GBP w Żabnie) oraz Małgorzata Gębala (GCK w Żabnie) przesłuchująca recytatorów z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych przyznała:

 

- w kategorii artystycznej: recytacja - gimnazja

I. miejsce: Iwona Pudełko (GP w Żabnie)

II. miejsce: Weronika Pszczoła (GP w Miechowicach Wielkich)

III. miejsce: Ewelina Cegielska (GP w Miechowicach Wielkich)

oraz wyróżnienie dla Darii Kaczówki (GP w Żabnie)

 

- w kategorii artystycznej: recytacja - szkoła ponadgimnazjalna: wyróżnienie dla Klaudyny Klich (ZSP w Radłowie).

 

Trzecia komisja konkursowa w składzie: Ilona Stanaszek (MCK „Sokół”, przewodnicząca), Kamil Patulski (instruktor muzyki GCK w Żabnie), Anna Wierzbicka (M-GBP w Żabnie) oraz Małgorzata Gębala (GCK w Żabnie) po przesłuchaniu uczestników w kategorii artystycznej: poezja śpiewana przyznała:

 

I. miejsce: Anna Nowak (GP w Miechowicach Wielkich)

oraz wyróżnienia dla Dominiki Burzawy (SP w Wietrzychowicach), Katarzyny Wojciechowskiej (SP W Wietrzychowicach), Kingi Kuzek (ZS w Lubczy) oraz Kingi Dulęby (GP w Niedomicach).

 

            Laureatom dyplomy i nagrody książkowe wręczył Zastępca Burmistrza Żabna  Zbigniew Lustofin, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Finał V Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej POSZUKIWANIA 2012 odbędzie się 25 października w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej