Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”. Program jest organizowany przez Fundację Orange, a korzystać z niego mogą gminne biblioteki publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

 


 

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Wniosek złożony przez Bibliotekę w Żabnie rozpatrzony został pozytywnie i otrzymała ona dotację w kwocie 3 384,62 zł. Biblioteka może wykorzystać dotację na swoje cele statutowe, a w szczególności na pokrycie kosztów z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamentowych oraz sprzętowych niezbędnych do zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.
Dzięki wsparciu przez Fundację Orange w Bibliotece w Żabnie oraz jej filiach w Otfinowie, Niedomicach, Niecieczy i Łęgu Tarnowskim można korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu, w tym bezprzewodowego hot – spot.

 

 


 

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej