Tomasz Lechowicz, absolwent Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na Wydziale Ekonomii, a z pochodzenia Żabnianin, wydał książkę poświęconą zagadnieniom związanym z finansowaniem nieruchomości w Wielkiej Brytanii.

 

 

  


Tomasz Lechowicz, (od prawie 10 lat mieszka we Wielkiej Brytanii) ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na Wydziale Ekonomii. Zajmuje się problematyką badawczą w obszarze finansowania nieruchomości w Wielkiej Brytanii.

 

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów z dziedziny ekonomii i finansów publikowanych w czasopismach specjalistycznych, punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Jest równiez autorem ksiażki Finances Source of Real Estate Market in Great Britain, która została opublikowana na całym świecie przez niemiecką firmę wydawniczą Lambert.

Książka, Finances Source of Real Estate Market in Great Britain, może być świetnym źródłem informacji dla specjalistów w dziedzinie: ekonomii, finansów, polityki ekonomicznej oraz pracowników wyższych uczelni ekonomicznych, a także studentów kierunków związanych z funkcjonowaniem rynku nieruchomości.
Celem książki jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z finansowaniem nieruchomości w Wielkiej Brytanii.


W ksiażce zostały przedstawione przyczyny wybuchu kryzysu finansowego i skutki kryzysu w skali makroekonomicznej, a także działania antykryzysowe przeprowadzone przez Wielką Brytanię. Ukazane zostały również dane makroekonomiczne dotyczące gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw, a także mechanizm funkcjonowania Wielkiej Brytanii. Badania obejmują okres 2001-2013.


W opracowaniu, przedmiotem analizy są przede wszystkim dane makroekonomiczne takie jak: stopa procentowa, PKB, dług publiczny, deficyt budżetowy, inflacja, zatrudnienie, inwestycje. Nie wyczerpuje to zestawu czynników makroekonomicznych determinujących sytuację gospodarczą Wielkiej Brytanii. Jednak z punktu widzenia autora są to najważniejsze czynniki makroekonomiczne.


W opracowaniu zostal omówiony model Minskyego, naukowca, który przewidział powstanie kryzysu finansowego na długo przed jego wybuchem.
Autor zadeklarował, że przy najbliższej wizycie w rodzinnym Żabnie, odwiedzi bibliotekę, w której pozostawi swoje publikacje.

 


 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej