Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie otrzymała po raz kolejny wsparcie finansowe w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”, organizowanego przez Fundację Orange. Program adresowany jest do gminnych bibliotek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 


Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Wniosek złożony przez Bibliotekę w Żabnie został rozpatrzony pozytywnie. Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 1 887,40 zł, którą może przeznaczyć na swoje cele statutowe, a w szczególności na pokrycie kosztów z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamentowych oraz sprzętowych niezbędnych do zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej oraz w filiach w Niecieczy, Niedomicach i Otfinowie. Dotacja może być również wykorzystana na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

Dzięki wsparciu przez Fundację Orange w Bibliotece w Żabnie oraz jej filiach można korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu, w tym bezprzewodowego hot – spot.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej