Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził budżet Priorytetu 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" na rok 2016, który wynosi 26,5 mln zł. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie, w ramach tego projektu wzbogaci się o nowe publikacje książkowe. Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa i odnowienie księgozbioru biblioteki.

 

 

M-GBP w Żabnie otrzymała na ten cel kwotę 10 500 złotych, którą wykorzysta przede wszystkim na zakup nowości wydawniczych oraz lektur szkolnych. Nowe książki trafią zarówno do biblioteki w Żabnie, jak i do filii w Łęgu Tarnowskim, Niedomicach, Niecieczy oraz Otfinowie.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej