W 2015 roku biblioteka wzbogaciła się o 2 232 woluminy i 55 jednostek inwentarzowych materiałów audiowizualnych, w tym audiobooków.

 

 

Książki zakupione zostały ze środków własnych biblioteki oraz z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek", do którego już kolejny rok M-GBP aplikowała z pozytywnym skutkiem. Z własnego budżetu biblioteka zakupiła 1235 woluminów oraz 49 jednostek inwentarzowych książki mówionej oraz filmów, natomiast ze środków Biblioteki Narodowej, które w tym roku wynosiły 13 760,00 zł, zakupiono 730 woluminów. Nasze zasoby biblioteczne powiększyły się również o 267 woluminów pochodzących z darów oraz 6 jednostek inwentarzowych materiałów audiowizualnych.

Słowa podziękowań kierujemy do tych, dzięki którym księgozbiór biblioteki wzbogacił się o nowe woluminy, a są to:
Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister pracy i polityki społecznej
Henryk Nowicki - Polan Polsko Francuska Sp. z o.o. Joint Venture
Lucyna Cygonik
Ewa Czosnyka
Krystyna Gniecka
Karolina Grzebieniowska
Stanisław Klich
Anna Kordela
Zdzisław Kozyra
Katarzyna Kowalik
Martyna Major
Dominika Marcinkowska
Maria Ochnio
Małgorzata Orłowska
Robert Pytka
Maciej Szymański
Marzena Tarka
Izabela Warzała
Bogusława Warzecha

Swoje publikacje ofiarowali naszej bibliotece:
Marek Czaja
Ks. Stefan Misiniec
Małgorzata Orawska
Andrzej Wronka

Wśród ofiarodawców znalazły się także instytucje oraz wydawnictwa:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie
Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie
Urząd Miejski w Tuchowie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Przekazane książki wzbogaciły księgozbiór naszej książnicy, a czytelnicy z pewnością znajdą wśród nich coś ciekawego dla siebie.

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej