Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania stał się doskonałą okazją do zaproszenia uczniów Szkoły Podstawowej w Niedomicach do Biblioteki Publicznej w Niedomicach.

 

 


Najmłodsi czytelnicy przyszli, aby wspólnie wysłuchać głośnego czytania utworu pt. „O siedmiu cudownych źródełkach, które ocalenie przyniosły mieszkańcom Odporyszowa” autorstwa Agnieszki Ostrowskiej pochodzącego ze zbioru „Legendy znad Dunajca i Białej”. Wybór utworu miał na celu przybliżyć dzieciom dzieje lokalnej społeczności.

Podczas spotkania czytelnicy mieli także okazję obejrzeć wystawę rysunku architektonicznego autorstwa Edyty Czarnej, którą można obejrzeć w godzinach pracy biblioteki do końca października.

Po spotkaniu uczniowie oraz wychowawcy klas zdeklarowali chęć systematycznego udziału w corocznej akcji głośnego czytania w bibliotece.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej