Od trzech lat Gminne Centrum Kultury i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie przy wsparciu Gminy Żabno i Towarzystwa Przyjaciół Żabna przygotowują dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych konkursy wiedzy na temat najbliższej okolicy: jej historii i osób z nią związanych.

 Był już konkurs dotyczący historii Żabna w 625 rocznicę lokacji miasta oraz poświęcony osobie Jana Wnęka – prekursora lotnictwa i rzeźbiarza z Odporyszowa.


W tym roku konkurs wiedzy poświęcony był związkom Żabna z literaturą i jej twórcami. Zmagania pod hasłem „Żabno w literaturze – literatura w Żabnie” odbyły się 25 maja w Centrum Kultury w Żabnie. Zakres konkursu obejmował życie i twórczość pisarzy i artystów związanych z Gminą Żabno ze szczególnym uwzględnieniem motywów lokalnych w ich biografii i twórczości. Szczególną uwagę organizatorzy zwrócili na Stanisława Wyspiańskiego – silnie związanego z Żabnem, choćby za sprawą pochodzącej z żabnieńskich Konar małżonki;  ks. Janusza Stanisława Pasierba - poety i eseisty, historyka sztuki, który swoje dzieciństwo spędził w okupowanym przez hitlerowców Żabnie; Adolfa Rudnickiego – pisarza i eseisty urodzonego w Żabnie; Jana Wnęka – prekursora lotnictwa, który zadziwiał Odporyszów i okolice lotami z kościelnej wieży na własnoręcznie skonstruowanych skrzydłach czy Helenę Zborowską – pisarkę z Łęgu Tarnowskiego.


Gmina Żabno znalazła także swoje odbicie w twórczości choćby Leona Kruczkowskiego – powieść „Pawie pióra” czy Jalu Kurka – „Woda wyżej”.
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się sporą i obszerną wiedzą. Ilość materiału ich jednak nie przeraziła - do udziału zgłosiło się bowiem 11 drużyn ze szkół podstawowych z: Żabna, Otfinowa i Ilkowic oraz 3 drużyny ze szkół gimnazjalnych z: Otfinowa i Żabna. Łącznie w konkursie wzięło udział 22 uczestników ze szkół podstawowych i 6 uczestników ze szkół gimnazjalnych.


Ostatecznie po sprawdzeniu testu napisanego przez uczniów jury przyznało:

w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce: Wojciech Glazer i Kacper Jedynak ze SP w Żabnie

II miejsce: Maria Rzeszutek i Alicja Odbierzychleb ze SP w Ilkowicach
     Aleksandra Hołda i Martyna Gleń ze SP w Ilkowicach

III miejsce: Magdalena Patryjak i Justyna Szuran z ZSPGPiP w Otfinowie
 
Wyróżnienia: Natalia Padło i Wiktoria Cisło ze SP w Żabnie
  Wiktoria Zając i Nadia Grabka ze SP w Żabnie


w kategorii szkół gimnazjalnych

I miejsce: Zuzanna Bieszczad i Emilia Nowak z ZSPGPiP w Otfinowie

II miejsce: Natalia Madejska i Magdalena Basta z PG w Żabnie

III miejsce: Leon Piwowarczyk i Jakub Barabasz z ZSPGPiP w Otfinowie

Konkurs tradycyjnie swoim patronatem objął Burmistrz Żabna – Stanisław Kusior.
Wszyscy laureaci konkursu zaproszeni są na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie 12 czerwca o godz. 18.00 w trakcie trwania Wieczoru Talentów, będącego podsumowaniem działalności kulturalnej za bieżący rok szkolny.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej