W czwartkowe popołudnie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie odbyło się spotkanie promujące najnowszą publikację Adama Tomczyka „Legendy szepce srebrzysty Dunajec”.

 

 

 


Adam Tomczyk to człowiek o wielu zainteresowaniach i talentach. Hobbistycznie zajmuje się rzeźbiarstwem, jest aktorem amatorskiej grupy teatralnej Ad-Hoc, miłośnikiem lokalnej kultury i historii, autorem wielu publikacji i artykułów, m.in.: „Z pamięci”, „Pro Patria et memoria”, „Cmentarzysko koni”, „Miejsce”, „Zaraza”.


Najnowsza publikacja A. Tomczyka to zbiór ośmiu opowieści będących literacką interpretacją faktów historycznych dotyczących Bobrownik, Łęgu Tarnowskiego, Żabna, Otfinowa, Pasieki Otfinowskiej i Siedliszowic. W swoim wystąpieniu autor opowiedział o wydarzeniach historycznych, podaniach ludowych oraz źródłach, z których korzystał podczas pisania legend. Uczestnicy uroczystości mieli możliwość nabycia książki oraz otrzymania pamiątkowej dedykacji.


Podczas spotkania zostały zaprezentowane również prace Elżbiety Częczek – mieszkanki Łęgu Tarnowskiego, które posłużyły jako ilustracje do publikacji Adama Tomczyka. Wystawę prac artystki można oglądać w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie w godzinach pracy biblioteki.


Partnerem wydarzenia było Towarzystwo Przyjaciół Żabna oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie, a odbyło się ono w ramach obchodów 10-lecia działalności TPŻ.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej