W czasie trwania Tygodnia Bibliotek w Bibliotece w Niecieczy rozstrzygnięto Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika. Najlepszym czytelnikiem 2016 roku została Karolina Grzebieniowska.

Następne miejsca kolejno zajęły: Joanna Pytka i Faustyna Czarna. Za aktywne czytelnictwo przyznano również dwa wyróżnienia, które otrzymały Zuzanna Fela oraz Martyna Neblik. Najlepsze czytelniczki oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymały również piękne nagrody książkowe.

Biblioteka ogłasza kolejny Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika roku 2017. Konkurs ten skierowany jest do uczniów Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy, uczęszczających do klas I–VI szkoły podstawowej oraz I–III gimnazjum, którzy zapisani są do M-GBP w Żabnie – Filii w Niecieczy.

Czytelnik chcący brać udział w konkursie musi zapisać się do Biblioteki w Niecieczy w roku jego trwania. Ilość książek liczona jest indywidualnie u każdego czytelnika, który spełnia kryteria konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu na Najaktywniejszego Czytelnika następuje w trakcie trwania Tygodnia Bibliotek, w roku następnym.
Konkurs ma służyć propagowaniu i rozwojowi czytelnictwa szczególnie wśród najmłodszych użytkowników biblioteki.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej