Dnia 10 października (wtorek) w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie odbędą się eliminacje powiatowe X Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „POSZUKIWANIA” 2017, w których wezmą udział recytatorzy i wykonawcy poezji śpiewanej z powiatu tarnowskiego.

 

 

Turniej zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach artystycznych i 3 grupach wiekowych:

- kategorie wiekowe: szkoły podstawowe (klasy IV – VI), klasy VII i klasy gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne,

- kategorie artystyczne: konkurs recytatorski, poezja śpiewana.

Uczestników przesłuchiwać będą dwie powołane przez organizatora komisje artystyczne. Pierwsza z nich przesłucha recytatorów ze szkół podstawowych (kl. IV-VI) i ponadgimnazjalnych, natomiast druga oceniać będzie recytację uczniów szkół podstawowych (kl. VII) i klas gimnazjalnych, a także wykonawców poezji śpiewanej.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej