Najmłodsi czytelnicy z zerówki z Żabna odwiedzili bibliotekę, by porozmawiać o „małej ojczyźnie”. „Mała ojczyzna” to pojęcie , które dzieci pięknie zdefiniowały jako najbliższą okolicę, zwracając szczególną uwagę na to iż najczęściej jest to nasz dom.

 

 


Dzieci aktywnie włączyły się do rozmowy na temat najbliższej okolicy, zobaczyły prezentację zdjęć przedstawiających charakterystyczne miejsca, które szybko i trafnie rozpoznawały. Komentarzem do zdjęć były fragmenty twórczości ks. Janusza St. Pasierba, dla którego Żabno było „małą ojczyzną”.


Na koniec spotkania dzieci wykonały orły z papierowych rolek . Aby zrobić orle skrzydła należało odrysować własne rączki.
Lekcje czytania w żabnieńskiej bibliotece są zajęciami cyklicznymi. Wszystkie zainteresowane grupy zorganizowane prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu i tematu zajęć.

 

 

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej