Centrum Sztuki Mościce zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji Konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”. Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do pełnoletnich poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych, a także debiutantów.

 

 

 

Idea konkursu ma związek z pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, z jakich źródeł wynika nasz system wartości i co jest w nim istotne, ważne, jak siebie, jako Polaków, oceniamy. Zachęcamy również do podjęcia szerszej refleksji poetyckiej nad pojmowaniem wolności, patriotyzmem, polskością i uniwersalizmem, rodzimym krajobrazem, motywem dzieciństwa. To tylko niektóre tematy, które można podjąć i przetransportować na język poezji.

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

I nagroda - 3 500 zł

II nagroda - 2 500 zł

III nagroda - 1 500 zł

5 wyróżnień po 600 zł

Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Patronat honorowy nad Małopolską Nagrodą Poetycką „Źródło" objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie: http://www.csm.tarnow.pl/wydarzenie/160,malopolska-nagroda-zrodlo

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej