Wakacyjne zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat pod hasłem „Wakacje w Centrum Kultury i Bibliotece” cieszą się dużym zainteresowaniem. Odbywają się one trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki.

 

 


Uczestnicy zajęć z dużym zaangażowaniem wykonują różnorodne prace plastyczne, integrują się w czasie gier i zabaw, żywo reagują na głośne czytanie, poznają elementy historii naszego miasta oraz odwiedzają piękne i ważne miejsca, zażywają ruchu na świeżym powietrzu a przy okazji zdobywają informacje dotyczące regularnych zajęć prowadzonych w naszych instytucjach.
Serdecznie dziękujemy dzieciom, które uczestniczyły w zajęciach w miesiącu lipcu i zapraszamy wszystkich, którzy wcześniej zgłosili chęć udziału w zajęciach w miesiącu sierpniu.

 

 

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej