O historii trudnej, bolesnej w konfrontacji z surowym prawem mówił na spotkaniu autorskim profesor Bogdan Musiał, historyk pochodzący z Wielopola, który w Żabnie promował swoją książką „Kto dopomoże Żydowi”.

 

 


Bogdan Musiał opowiadał m.in. o historii zagłady Żydów w czasie II wojny światowej, ale przede wszystkim o prawie niemieckim, które było bezwzględne wobec tych, którzy w jakikolwiek sposób udzielali pomocy Żydom. Profesor podkreślał, że w żadnym innym okupowanym kraju prawo nie było tak surowe. W swojej książce chciał przede wszystkim pokazać i rzeczowo udowodnić na podstawie zapisów prawnych, w jak wielkim niebezpieczeństwie byli Polacy, którzy chcąc pomóc Żydom narażali nie tylko siebie ale całe rodziny. Podkreślał, że stopień gotowości w polskim społeczeństwie do pomocy był na tyle duży, że niemieccy okupanci czuli się zmuszeni stworzyć specjalne prawo oraz stosować kary i represje. Ich celem było stworzenie atmosfery strachu, aby w ten sposób wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć pomoc skazanym na śmierć Żydom.
Profesor odnosił się również do naszej lokalnej historii, która ze względu na pochodzenie jest mu bliska, a która u zgromadzonej publiczności wywołała spore poruszenie. Nie obyło się bez ciekawej dyskusji.

Po spotkaniu można było zakupić książki oraz otrzymać pamiątkową dedykację.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej