W wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko Młodszy bibliotekarz w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie, ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno – Filia w Niedomicach do zatrudnienia na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, na stanowisko Młodszy bibliotekarz została wybrana Pani Jagoda Bogacz zam. Niedomice.Pani Jagoda Bogacz spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Młodszy bibliotekarz.

Pani Jagoda Bogacz posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych jej zadań na danym stanowisku.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej