W związku z rezygnacją Pani Jagody Bogacz, zam. Niedomice na wolne stanowisko Młodszy bibliotekarz w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie, ul. Jagieły 16, 33-240 Żabno – Filia w Niedomicach do zatrudnienia na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, na stanowisko Młodszy bibliotekarz została wybrana Pani Ewelina Jachym zam. Żabno.


Żabno, 27.07.2021 r.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej