Zapraszamy na wyjątkowy spacer po Żabnie „Śladami żabnieńskich Żydów”.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych 19 września (poniedziałek) o godzinie 16:00 pod Gminne Centrum Kultury (ul. Jagiełły 16) skąd wyruszymy ul. Jagiełły przez ul. Paderewskiego, ul. Warszawską, Cmentarną na Cmentarz Żydowski, następnie ul. Głowackiego i Dąbrowskiego na Rynek. Spacer zakończymy na ul. 3 Maja, gdzie przed II wojną światową znajdowała się bożnica, dom modlitwy i łaźnia.

 

Historię miejsc związanych z Żydami i dziejami naszego miasteczka przybliży Paweł Domański – kustosz Izby Pamięci „Ostatnie takie galicyjskie”, autor ponad 20 publikacji z dziejów Żabna.

 

Żydzi zamieszkiwali Żabno już od połowy XVII w. W okresie międzywojennym stanowili około 30-40% społeczeństwa.

Skupiali swoją działalność przede wszystkim na handlu i drobnych zakładach rzemieślniczych. W ich rękach były też główne hurtownie podstawowych artykułów przemysłowych.

Po likwidacji getta w 1942 r. w Żabnie nie pozostał żaden przedstawiciel wyznania mojżeszowego.

 

Spacer jest częścią obchodów 80. rocznicy likwidacji getta w Żabnie w ramach Aktion Reinhard.

 

Zapraszamy.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej