Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 000 zł na realizację projektu „Nieduże Żabno, a jak wielkie skrzyżowanie dróg – wokół twórczości ks. Janusza St. Pasierba”. Całkowity koszt zadania wynosi 26 000 zł.

 

 

 

 

 

Projekt obejmie cykl wydarzeń literacko-kulturalno-artystycznych związanych z postacią ks. Janusza St. Pasierba – poety, historyka i znawcy sztuki, który był mocno związany z naszym miastem.

Wydarzenia odbywające się w ramach zadania:

1. Wystawa plenerowa prezentująca postać ks. Janusza St. Pasierba i jego związki z Żabnem.
2. Spacer „Po Żabnie śladami ks. Janusza St. Pasierba”.
3. Konkurs literacko-fotograficzny „Zachować żywe piękno” polegający na wykonaniu fotografii będącej ilustracją fragmentu twórczości ks. Janusza St. Pasierba.
4. Wystawa pokonkursowa prezentująca prace uczestników konkursu „Zachować żywe piękno”.
5. Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu profesjonalnych artystów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej