Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie realizuje projekt „Żabnieńskie drogi do niepodległości”, w ramach którego organizuje szereg działań artystycznych, naukowych i historycznych popularyzujących wiedzę o powstaniu styczniowym w kontekście ogólnopolskim i lokalnym.

 

 

 

 


W ostatnią niedzielę mieszkańcy Gminy Żabno mieli możliwość uczestniczenia w wyjątkowym wydarzeniu – pikniku historycznym w Niedomicach, podczas którego odbyła się rekonstrukcja obozu powstańczego z 1863 r. w wykonaniu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego „Grot” – Oddział Powstańczy 1863 r. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć jak wyglądała powstańcza kuchnia, poznać rolę kobiet w powstaniu, członkowie grupy rekonstrukcyjnej zaprezentowali także umundurowanie, opowiedzieli o barwach i symbolach w okresie 1863-1864 r. oraz ich znaczeniu. Jednak największą atrakcją okazał się pokaz technik walki, pokaz musztry, a w szczególności pokaz broni białej i palnej – czarnoprochowej wraz pokazem obsługi oraz strzelaniem.
W spotkaniu wzięli udział również harcerze z 5 Tarnowskiej Drużyny Harcerskiej im. Janusza Korczaka w Żabnie, którzy rozbili obóz harcerski z namiotami i ogniskiem, prezentowali także sprawności harcerskie oraz umiejętności ratownicze.
Niewątpliwą atrakcją był również pokaz sprzętu i umundurowania w wykonaniu 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Mobilny Punkt Rekrutacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko Grzegorza Bernaciaka - kolekcjonera i regionalisty, kustosza Izby Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego w Brodach z oryginalną bronią z czasów powstania styczniowego.
Podczas pikniku zorganizowana została strefa gastronomiczna przygotowana przez KGW Ilkowice oraz Stowarzyszenie „Razem dla Niedomic” i KGW ”U Kazia” w Niedomicach oraz strefa zabaw dla dzieci zorganizowana przez KGW „Gorzycanie”, a wśród uczestników zostały rozdane biało-czerwone flagi. Można było również zwiedzać wystawę „Powstanie Styczniowe w gminie Żabno i okolicach”.
Piknik historyczny połączony był z uroczystością odsłonięcia i poświęcenia obelisku upamiętniającego powstańców styczniowych z Niedomic, a także otwarcia i poświęcenia nowego budynku Centrum Kulturalno-Społecznego w Niedomicach, w którym w niedługim czasie swoją siedzibę będzie miała Filia biblioteczna w Niedomicach.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

 

 

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej