Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam przenieś zbiory biblioteczne Filii w Niedomicach do nowego lokalu mieszczącego się w Centrum Kulturalno-Społecznym w Niedomicach przy ul. Szkolnej 3.

Dziękujemy: Burmistrz Żabna Marcie Herduś, Zastępcy Burmistrza Żabna Piotrowi Brodzie, Strażakom z OSP w Niedomicach oraz OSP w Żabnie, pracownikom Urzędu Miejskiego w Żabnie, uczniom Szkoły Podstawowej w Niedomicach wraz z opiekunem, mieszkańcom Niedomic oraz pracownikom GCK w Żabnie.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej