Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie była organizatorem spaceru po Żabnie śladami ks. Janusza St. Pasierba, który poprowadziła Agata Wajda-Tylek.

 

 

 

 


Uczestnicy spaceru wysłuchali opowieści o życiu ks. Janusza Pasierba w Żabnie oraz fragmentów jego twórczości, w których opisywał Żabno swojego dzieciństwa, wspominał rodzinę i ważne dla niego osoby a także doświadczenia, które wywarły wpływ na jego późniejsze życie. Jednym z punktów programu było odwiedzenie miejsca, w którym stał, nieistniejący już dziś, dom dziadków. Wygląd tego domu z opisów ks. Pasierba i wspomnień mieszkańców odtworzył i narysował specjalnie na tę okazję Jan Wójcik.
Przy tablicy pamiątkowej nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie złożone zostały kwiaty i zapalony znicz. Znicze zapłonęły też na grobach rodziny Tomaszewskich oraz księży, którzy odegrali dużą rolę w kształtowaniu charakteru młodego Pasierba, w kwaterze żołnierzy i na grobie pomordowanych Cyganów. Ostatnim przystankiem na trasie spaceru był cmentarz żydowski.

Każdy uczestnik spaceru otrzymał w prezencie projektową torbę.
Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Nieduże Żabno, a jak wielkie skrzyżowanie dróg – wokół twórczości ks. Janusza St. Pasierba”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej