Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie - Filia w Otfinowie zaprasza na spotkanie z Adamem Tomczykiem oraz promocję jego najnowszej książki „Zapach dolarów”. Spotkanie odbędzie się 17 grudnia (niedziela) o godz. 17:00.

Autor książki mieszka w Żabnie. W latach 80-tych ubiegłego wieku zarabiał w Chicago na wybudowanie domu. Zafascynowany literaturą, etnografią i historią utrwala miejscowe legendy, pisze eseje oraz reportaże. Jest autorem kilku książek, m.in. „Zaraza” i szkicu „Żółte znicze nawłoci”. Publikuje też w miesięczniku „Twórczość”, roczniku „Małopolska” i kwartalniku „Wyspa”. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Józef Baran o „Zapachu dolarów” napisał: „Już dawno żadna książka nie pochłonęła mnie przy czytaniu tak, jak opowieść Adama Tomczyka o „amerykańskim śnie” mieszkańców podtarnowskich wsi. Znakomite dialogi, autentyzm, wspaniała galeria postaci – od prostaczków do inteligentów, fragmentami liryzm, ale też anegdoty i żartobliwy ton, słowem – bardzo udane prozatorskie przedsięwzięcie”.

Książka została wydana przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”. Partnerem publikacji jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Współorganizatorem spotkania jest Gminne Centrum Kultury w Żabnie.

 

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej