W sobotę 9 września na żabnieńskim Rynku można było wysłuchać fragmentów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Wszystko to za sprawą udziału mieszkańców gminy w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.

 

 

Wśród lektorów znaleźli się m.in. patroni honorowi akcji: Burmistrz Żabna Marta Herduś i Starosta Tarnowski Roman Łucarz. Fragment powieści przeczytali też, a nawet zainscenizowali, członkowie Zespołu Folklorystycznego „Otfinowianie”. We wspólne czytanie włączyli się także przedstawiciele szkół, stowarzyszeń, instytucji i organizacji z terenu gminy Żabno.

Nastrój czytanej powieści zinterpretowany został muzycznie przez Duet Ascoltare czyli Annę Augustyńską i Łukasza Chlastawę.

Spore zainteresowania wzbudziła też na żabnieńskim Rynku bryczka, która była jednym z elementów inscenizacji czytanej powieści, a dodatkową atrakcją były przejażdżki nią wokół żabnieńskiego Rynku.

Warto wspomnieć, że wszyscy uczestnicy akcji czytania otrzymali pamiątkowy egzemplarz powieści z okolicznościową pieczęcią. Wydarzeniu towarzyszyło także uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie „Zaczytane wakacje” zorganizowanym przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabnie.

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich, nad którą patronat honorowy sprawuje Para Prezydencka.

 

Serdeczne podziękowanie za umożliwienie przejażdżek bryczką Gminne Centrum Kultury w Żabnie składa Panu Łukaszowi Pankowi oraz woźnicy Panu Józefowi Kowalikowi.

 

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej