W Bibliotece w Żabnie i filiach w Niedomicach, Niecieczy, Otfinowie i Łęgu Tarnowskim czekają na czytelników nowości wydawnicze zakupione w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. 

Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 21 538,00 zł Biblioteka mogła uzupełnić oraz powiększyć biblioteczny księgozbiór o nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauki, powieści sensacyjne, kryminały, obyczajowe, romanse, lektury szkolne, powieści dla dzieci i młodzieży oraz książeczki dla najmłodszych. Na ten cel Biblioteka wydatkowała środki własne w wysokości 41 471,82 zł.
Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej