Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie realizowała projekt „II Żabnieńskie spotkania z literaturą - wokół Tadeusza Nowaka”.

 

 W ramach projektu odbyły się:
- wystawa na temat życia i twórczości Tadeusza Nowaka, a także związków pisarza z regionem tarnowskim „Tu góry mają kolor nieba, a lasy barwę miodu - wokół twórczości Tadeusza Nowaka”, którą można było zwiedzać od 6 września do 20 października 2021r. w holu Biblioteki;
- warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów szkół podstawowych „Zalipiańskie kwiaty wyobraźni”, podczas których około setka dzieci poznała teksty nawiązujące do literatury ludowej oraz wykonała prace plastyczne z wykorzystaniem elementów sztuki ludowej. Warsztaty poprowadziły malarki z Domu Malarek w Zalipiu, a odbyły się one w dniach 27-29 września 2021r. w bibliotece głównej w Żabnie oraz jej filiach w Łęgu Tarnowskim, Niecieczy, Niedomicach i Otfinowie;
- przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych (kl. I-VII) Biblioteka zaprosiła do udziału w konkursie plastycznym „Krajobraz nad Dunajcem”, w ramach którego uczestnicy wykonali prace plastyczne inspirowane twórczością Tadeusza Nowaka i krajobrazem jego stron rodzinnych. Ogłoszenie wyników odbyło się 11 października 2021r., a z prac uczestników konkursu została przygotowana wystawa pokonkursowa. W konkursie wzięło udział 123 uczestników, a wystawę pokonkursową zwiedziło 220 osób;
- wieczór poetycki „Wieczór rozświetlony literaturą”, podczas którego artyści z terenu Gminy Żabno i okolic zaprezentowali swoją twórczość. Wystąpili: Anna Augustyńska, Anna Lekarczyk, Klaudia Leśniowska, Anna Merchut, Irena Niedzielko, Katarzyna Smolik, Barbara Wójcik i Adam Tomczyk. Natomiast własne utwory zaśpiewali Krzysztof Wójcik i Gabriel Białas do muzyki Kamila Patulskiego. Spotkaniu towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu Moniki Kuty wraz z zespołem.;
- wieczór z kulturą ludową „Z nurtem Dunajca” – spotkanie z Januszem Cierlikiem autorem scenariuszy widowisk i przedstawień ludowych, podczas którego wystąpili: kapela Powiślanie, Zespół Folklorystyczny Otfinowianie z widowiskiem „Frycówka Oryla Michoła” oraz Zespół Folklorystyczny Bobrowianie w widowisku „Dożynki”. Podczas wieczoru  Janusz Cierlik snuł również opowieści o zwyczajach i tradycjach w dawnej Polsce.

Patronat honorowy nad projektem objęła Burmistrz Żabna Marta Herduś, zaś patronat medialny Radio RDN Małopolska oraz Nowa Gazeta Żabnieńska.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Całkowity koszt zadania wynosi 28 000 zł., z czego 20 000 zł stanowi dotacja otrzymana w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2021”.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej