"Książka i muza” to tytuł projektu realizowanego w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Na projekt zagłosowało 2736 osób, a realizowany był w 2 gminach subregionu tarnowskiego przez Radłowskie Forum Rozwoju we współpracy z: Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Żabnie i Gminnym Centrum Kultury w Żabnie.

 

W ramach projektu odbyły się: spotkanie autorskie z dziennikarką i pisarką Barbarą Gawryluk, spotkanie z Krzysztofem Petkiem, surivalowcem, podróżnikiem i pisarzem, koncert „Karolowych pieśni” z tekstów Karola Wojtyły w wykonaniu Wojtka Klicha i grupy tarnowskich muzyków z gościnnym udziałem Macieja Miecznikowskiego, lidera zespołu „Leszcze”, spektakl „Mowa ciała” Ireneusza Krosnego, najsłynniejszego w Polsce mima oraz koncert mikołajkowy dla najmłodszych Sióstr Wajs i Stonogi. Wszystkie te wydarzenia w związku z panującą pandemią koronawirusa odbyły się w reżimie sanitarnym, a dwa ostatnie on-line, były one transmitowane na żywo z Sali widowiskowej GCK w Żabnie oraz GCKiC w Radłowie.

 

W celu uzupełnienia zbiorów bibliotek publicznych  w ramach projektu Biblioteka w Żabnie wzbogaciła swój księgozbiór o 2132 książki oraz 77 audiobooków, wydawnictwa te są już na bibliotecznych półkach w Żabnie oraz filiach w Łęgu Tarnowskim, Niecieczy, Niedomicach o Otfinowie. Na zakup nowości wydano 44 743 zł. Całkowity koszt projektu dla dwóch gmin wyniósł 150 tys. zł.

 

Patronat honorowy nad projektem sprawowali Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Burmistrz Żabna Marta Herduś i Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka. Projekt realizowany jest na terenie 2. gmin subregionu tarnowskiego, a partnerami w jego realizacji są: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury w Żabnie oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej