Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek” realizowany jest w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Oddziale dla dzieci i młodzieży w Żabnie oraz w filiach: w Łęgu Tarnowskim, Niecieczy, Niedomicach i Otfinowie w ramach współpracy z Instytutem Książki w Krakowie.

Projekt ma na celu popularyzację czytania wśród najmłodszych oraz zachęcanie do korzystania z biblioteki.

Podczas pierwszej wizyty w bibliotece dziecko otrzymuje specjalną wyprawkę, w skład której wchodzą: książeczka dla dzieci „Pierwsze czytanki dla...”, poradnik dla rodziców oraz Karta Małego Czytelnika, na której dziecko podczas każdej wizyty w bibliotece zbiera naklejkę.

Po uzyskaniu dziesięciu naklejek Młody Czytelnik zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania oraz otrzyma pamiątkową przypinkę.

W 2018 roku podczas pierwszej edycji wydano 98 wyprawek czytelniczych trzylatkom z gminy Żabno.

W 2019 - w drugiej edycji projektu - objęto dzieci w wieku 3-6 lat i wydano im 222 wyprawki oraz 12 dyplomów.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej