W Oddziale dla dzieci i młodzieży w Żabnie oraz filii w Łęgu Tarnowskim realizowany jest projekt „Para –buch! Książka w ruch”.

Projekt finansowany jest ze środków Deutsche Telekom Stiftung oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i ma na celu promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyków czytelniczych. W ramach projektu odbywają się zajęcia, na których dzieci pogłębiają swoją wiedzę na różne tematy w zakresie nauki m.in. o drzewach, kosmosie, świecie podwodnym, architekturze oraz wykonują eksperymenty, budowle architektoniczne itp.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej