Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie zrealizowała projekt „Żabnieńskie Dni Literatury”. Całkowity koszt zadania wyniósł 20 500 zł. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”. Kwota dofinansowania wyniosła 15 000 zł.

Projekt realizowany był w bibliotece w Żabnie oraz jej filiach. Był to cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych mających na celu promowanie literatury i jej twórców. W ramach projektu odbyły się 4 spotkania autorskie (2 spotkania z Arkadym P. Fiedlerem - podróżnikiem, wnukiem Arkadego Fiedlera, 1 spotkanie z Joanną Jagiełło - autorką książek dla dzieci i młodzieży i 1 spotkanie z autorami pochodzącymi z terenu gminy Żabno, m.in.: Adamem Tomczykiem, Barbarą Wójcik, Anną Augustyńską, Katarzyną Smolik) oraz 2 spotkania warsztatowe (warsztaty literacko-plastyczne z Marianną Oklejak - ilustratorką, graficzką, autorką książek dla dzieci).

 

Patronat honorowy nad projektem sprawowała Burmistrz Żabna Marta Herduś, zaś patronat medialny Radio RDN Małopolska oraz Nowa Gazeta Żabnieńska.

 

Celem strategicznym programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

 

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej