Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie otrzymała dofinansowanie w kwocie 23 800 zł na realizację projektu „Żabnieńskie drogi do niepodległości”. Całkowity koszt zadania wynosi 28 300 zł.

Zadanie polega na zorganizowaniu szeregu działań artystycznych, naukowych i historycznych popularyzujących wiedzę o Powstaniu Styczniowym w kontekście ogólnopolskim i lokalnym, angażujących społeczność gminy Żabno.

W ramach zadania odbędą się:

1. Konkurs recytatorski - przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Jego celem będzie głównie pogłębianie znajomości polskiej (w tym też lokalnej) poezji patriotycznej z uwzględnieniem okresu Powstania Styczniowego.

2. Wystawa "Powstanie Styczniowe w gminie Żabno i okolicach", która zaprezentowana zostanie w Niedomicach, Łęgu Tarnowskim i Żabnie.

3. Konferencja popularnonaukowa pt. "Żabno i okolice w dobie wydarzeń lat 1863-1864". Poświęcona będzie wydarzeniom i postaciom związanym z Powstaniem Styczniowym na terenie gminy Żabno. Wezmą w niej udział: ks. Łukasz Bochenek - autor książki o powstańcach z Niedomic, Adam Tomczyk - pisarz, miłośnik lokalnej historii, autor książki "Pro Patria et memoria. Żabno i okolice w czasie Powstania Styczniowego", Mieczysław Czosnyka - nauczyciel, autor książek o historii Łęgu Tarnowskiego.

4. Piknik historyczny z udziałem grupy rekonstrukcyjnej Świętokrzyskie Stowarzyszenie Historyczne "Grot" Oddział Powstańczy 1863 ze Starachowic w Niedomicach.


Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej