W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie realizowany był projekt „Żabnieńskie spotkania z literaturą”. Realizację projektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych z grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 25 000 zł w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2020”. Całkowity koszt zadania wyniósł 32 000 zł.

 

W ramach zadania odbyło się 6 spotkań autorskich w bibliotece głównej oraz filiach: z Marzeną Rogalską oraz Adamem Tomczykiem, 5 spotkań warsztatowych dla dzieci z Ewą Stadtmuller i Łukaszem Zabdyrem, lekcje głośnego czytania dla przedszkolaków oraz konkurs plastyczny dla najmłodszych „Święty Jan Paweł II, czyli jak Karol został papieżem”.

 

Celem programu „Promocja czytelnictwa” jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

 

Patronat honorowy nad projektem sprawowała Burmistrz Żabna Marta Herduś, zaś patronat medialny Radio RDN Małopolska oraz Nowa Gazeta Żabnieńska.

 

 

 

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej