ImageMiejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie ogłasza konkurs plastyczny "Żabnieńskim szlakiem Stanisława Wyspiańskiego".

 


I GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

 

„ŻABNIEŃSKIM SZLAKIEM STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO”

 

Patronat Honorowy – Burmistrz Żabna

Stanisław Kusior

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. Organizator:

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie

II. Cel:

popularyzacja wiedzy o biografii i twórczości Stanisława Wyspiańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wątku żabnieńskiego w życiu pisarza, rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci i młodzieży poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach, kształtowanie świadomego odbiorcy sztuki.

III. Uczestnicy

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych  z terenu gminy Żabno.

IV. Warunki konkursu:

ilość nadesłanych prac jest ograniczona, maksymalnie 5 prac z placówki,

do konkursu jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę,

autorem pracy może być jedna osoba,

technika  dowolna (rysunek, grafika, malarstwo, formy ceramiczne i rzeźbiarskie itp.),

prace o podłożu papierowym  - maksimum format A3,

każda praca (na odwrocie) powinna być zaopatrzona podpisem zawierającym: imię, nazwisko, wiek autora, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna pod kierunkiem którego praca została wykonana lub zaznaczyć, iż praca została wykonana samodzielnie.

V. Termin i miejsce składania prac:

15 listopada 2007 r., Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie, ul. W. Jagiełły 16, 33-240 Żabno, tel. 0 14 645 69 31.

VI. Ocena prac:

- Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny nadesłanych prac przyznając nagrody i wyróżnienia.

- Wystawa prac wraz z uroczystym wręczeniem nagród zostanie otwarta w dniu  22 listopada 2007 r. w siedzibie Organizatora o godz. 11.00.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej