Deklaracja dostępności serwisu

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie

 

Miejsko – Gminna  Biblioteka Publiczna w Żabnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-13

Przedmiotowa strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo
  • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
  • poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.

Administratorzy/ redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 645 69 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie

33-240 Żabno, ul. W. Jagiełły 16

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Jagiełły. Do wejścia prowadzą schody. 

Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez otwierane, szklane drzwi.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest hol, korytarz. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na tym samym poziomie.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Filia MGBP w Łęgu Tarnowskim

33-131 Łęg Tarnowski, ul. Witosa 187 A

Biblioteka mieści się w budynku Centrum Kulturalno – Oświatowo – Sportowym, który jest własnością Gminy Żabno, użyczony Gminnemu Centrum Kultury w Żabnie. Do wejścia prowadzą schody oraz  podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest hol, korytarz i pomieszczenie biblioteczne. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na ty samym poziomie.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia MGBP w Niecieczy

33-240 Żabno, Nieciecza 102

Biblioteka mieści się w budynku należącym do Gminy Żabno,  w użyczeniu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie, który w nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

 

Filia MGBP w Niedomicach

33-132 Niedomice, ul. Tysiąclecia 26

Biblioteka mieści się w budynku należącym do Parafii Rzymskokatolickiej w Niedomicach (kościół), który  nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Brak toalety, parkingu dla niepełnosprawnych i możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

 

Filia MGBP w Otfinowie

33-250 Otfinów, Otfinów 259

Biblioteka mieści się na piętrze w budynku Domu Ludowego w Otfinowie należącym do Gminy Żabno. Do wejścia prowadzą schody oraz  podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

 

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej