Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie

dyrektor: Marta Warias

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie jest samorządową instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspakajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych. Popularyzuje literaturę i organizuje życie kulturalno - oświatowe. Do podstawowych zadań Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie należy: gromadzenie i opracowanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, działalność informacyjna, działalność kulturalno-oświatowa i promocyjna oraz współpraca z innymi bibliotekami. Biblioteka organizuje co roku różnego rodzaju imprezy dla użytkowników: spotkania z pisarzami, konkursy, prelekcje literackie i historyczne, wieczory poetycko – muzyczne, wystawy okolicznościowe oraz wernisaże promujące twórczość artystów. Księgozbiór biblioteki liczy około 63 tys. woluminów i zawiera literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularnonaukową, regionalia oraz czasopisma bieżące. Szczegółowych informacji o zbiorach dostarczają katalogi: alfabetyczny, tytułowy oraz rzeczowy. W skład biblioteki wchodzą: Oddział dla dzieci i młodzieży, Dział dla dorosłych oraz cztery filie zlokalizowane w miejscowościach Łęg Tarnowski, Nieciecza, Niedomice i Otfinów.  


Dział dla dorosłych

Dział gromadzi i udostępnia literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularno-naukową, a także zbiory specjalne.  Księgozbiór działu liczy ogółem 25029 wol. (stan na 31.12.2006r.)

W czytelni działu można skorzystać z bogatej oferty czasopism: „Gazeta Krakowska”, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Prawna”, "Super Express", „Tygodnik Powszechny”, „wSieci”, „Victor Junior”, „Temi”, „Nowa Gazeta Żabnieńska”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Twój Styl”, "Naj", "Polityka", "Wiedza i Życie", "Iskra", "Wzrastanie", "Poradnik Domowy", "Miasto i Ludzie".

Do dyspozycji czytelników:

katalogi: alfabetyczny i rzeczowy

3 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu

11 miejsc w czytelni


Oddział dla dzieci i młodzieży

Kierownik: Ewa Czarna 

Oddział gromadzi i udostępnia na zewnątrz i na miejscu literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz literaturę popularno – naukową. Księgozbiór oddziału liczy 7317 wol. (stan na 31.12.2006r.)

Do dyspozycji czytelników są katalogi: tytułowy, alfabetyczny i rzeczowy.

Oddział prowadzi różnorodną działalność kulturalno - oświatową i wychowawczą, gdzie odbiorcami są przede wszystkim dzieci. Organizuje wystawy książek, konkursy, spotkania autorskie i prelekcje, wieczory baśni, zajęcia plastyczne, głośne czytanie i opowiadanie bajek,  lekcje biblioteczne.


Filia Biblioteczna w Łęgu Tarnowskim

Kierownik: Jolanta Słupek

tel. 14 657 50 33

Filia w Łęgu Tarnowskim gromadzi i udostępnia literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literaturę popularno-naukową. Księgozbiór liczy 7317 wol. (stan na 31.12.2006 r.).

Biblioteka organizuje różnego rodzaju wystawy literackie i historyczne, spotkania autorskie, głośne czytanie bajek, konkursy, itp.

Do dyspozycji czytelników:

katalogi: alfabetyczny, rzeczowy

2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu

4 miejsca w czytelni.


Filia Biblioteczna w Niecieczy

Kierownik: Małgorzata Pytka-Prażuch

 

tel. 14 657 51 27

Filia Biblioteczna w Niecieczy gromadzi i udostępnia literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literaturę popularno-naukową. Księgozbiór liczy 6222 wol. (stan na 31.12.2006 r.).

Biblioteka organizuje głośne czytanie bajek, konkursy czytelnicze, prowadzi zajęcia w kółku plastycznym, organizuje lekcje biblioteczne.

Do dyspozycji czytelników:

katalogi: alfabetyczny, rzeczowy

2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu

4 miejsca w czytelni.


Filia Biblioteczna w Niedomicach

Kierownik: Renata Gniadkowska

tel. 14 625 94 49

Filia Biblioteczna w Niedomicach gromadzi i udostępnia literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literaturę popularno-naukową. Księgozbiór liczy 16 375 wol. (stan na 31.12.2006 r.)

Biblioteka prowadzi szerokie działania popularyzujące książkę i czytelnictwo poprzez organizowanie wystaw, konkursów i spotkań autorskich. Dla dzieci i młodzieży organizuje lekcje, wycieczki i imprezy biblioteczne.

Do dyspozycji czytelników:

katalog: alfabetyczny, rzeczowy

2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu

4 miejsca w czytelni


Filia Biblioteczna w Otfinowie

Kierownik: Małgorzata Smolik

tel. 14 645 23 01 

Filia Biblioteczna w Otfinowie gromadzi i udostępnia literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literaturę popularno-naukową. Księgozbiór liczy 7 458 wol. (stan na 31.12.2006 r.).

Filia prowadzi działalność kulturalną, organizując tematyczne wystawy i wystawki związane z obchodami rocznic literackich, świąt państwowych. Prowadzi zajęcia w kółkach zainteresowań. Ponadto organizuje lekcje biblioteczne mające na celu zapoznanie użytkowników z księgozbiorem, katalogami, działalnością biblioteki, nowościami wydawniczymi.

Do dyspozycji czytelników:

katalog: alfabetyczny, rzeczowy

10 miejsc w czytelni

3 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu.

JSN Nuru is designed by JoomlaShine.com