Image Zakończyła się realizacja zadania „Biblioteka na PLUS-ie – M-GBP w Żabnie”. W jego ramach o przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne pomieszczeń Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie. Były one możliwe dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Infrastruktura bibliotek”. 


W ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Oddziale dla dzieci, wymiany podłóg oraz zakupiono nowe meble biblioteczne. Modernizacji uległy również  punkty oświetleniowe. Filie biblioteczne w Niecieczy, Niedomicach oraz Bobrownikach Wielkich również doposażone zostały w nowe meble.  Zadanie zostało zrealizowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – 42 tys. zł. Burmistrz Żabna wraz z Radą Miejską wsparli projekt w wysokości 30 456 zł, pozostałe koszty pokryła biblioteka.

Realizacja tego zakresu robót przyczyniła się do podniesienia standardu biblioteki, mamy nadzieję, że zmniejszą się koszty ogrzewania,  a użytkownicy będą mieli dogodne warunki korzystania z oferty biblioteki.

Bardzo cieszymy się, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władze samorządowe, Burmistrz i Rada Miejska widzą potrzebę inwestowania w instytucje kultury, które z kolei na co dzień służą społeczeństwu oraz inwestują w rozwój intelektualny człowieka.

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej