ImageMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Literatura i czytelnictwo” – priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek  w roku 2009 przyznało Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie kwotę 6 250 na zakup książek.


Przez ostatnie lata każdego roku środki przyznawane Bibliotece na zakup nowości pozwoliły i nadal pozwalają w znaczny sposób odnawiać księgozbiór biblioteki w Żabnie jak i filii w Otfinowie, Niecieczy, Niedomicach i Bobrownikach Wielkich. Warto dodać, iż dzięki wsparciu samorządu gminnego, ze środków własnych – w ramach dotacji biblioteka w tym roku planuje wydać na zakup nowości około 20 tys. zł.

Nowości po opracowaniu sukcesywnie będą pojawiać się na bibliotecznych półkach. Dokonując zakupów zawsze w pierwszej kolejności uwzględniane są dezyderaty użytkowników, następnie uzupełniany jest księgozbiór o literaturę piękną, popularno – naukową i lektury szkolne.

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej