Image Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie złożyła wniosek o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wydarzenia artystyczne / Literatura.


Rodzaj zadania określonego w Priorytecie to Wydarzenia literackie promujące literaturę i czytelnictwo. Instytucją zarządzającą Priorytetem jest Instytut Książki w Krakowie.

Program ma na celu tworzenie warunków do rozwoju literatury, czytelnictwa i czasopiśmiennictwa kulturalnego. Biblioteka w Żabnie pozyskała środki finansowe w wysokości  2631,46 PLN. Nazwa własna zadania: „Żabnieńskie legendy – zebranie i opracowanie legend”.

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej