Image Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie zakończyła realizację zadania "Żabnieńskie legendy" - zebranie i opracowanie legend. Na projekt ten biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Wydarzenia Artystyczne / Literatura / Wydarzenie literackie promujące literaturę i czytelnictwo.


Projekt skierowany był do młodzieży z terenu gminy Żabno, a polegał na odnalezieniu i spisaniu legend naszego regionu. Jego celem było zachęcenie młodych ludzi do poznania historii i kultury swojej „małej ojczyzny”, rozbudzenie świadomości własnej tożsamości kulturowej. Poprzez udział w warsztatach młodzież pożytecznie i twórczo spędziła czas oraz poszerzyła swoją wiedzę i umiejętności. Projekt służył również wskrzeszeniu zapomnianych legend Żabna i okolic, ich udokumentowaniu oraz popularyzacji tradycji kulturowej regionu, w tym rozwoju literatury.

Projekt „Żabnieńskie legendy” składał się z dwóch etapów. Pierwszym z nich były warsztaty poświęcone zbieraniu i dokumentowaniu legend i podań, które poprowadzili Mateusz Pieniążek – poeta, autor legend i baśni, m.in. takich pozycji jak „Legendy przemyskie”, „Legendy przeworskie”, „Legendy jarosławskie” oraz Ewa Stadtmuller – autorka książek dla dzieci i dorosłych, a także nowych opracowań starych podań i legend, takich jak „Legendy polskie”, „W krainie legend”, „Na zwyrtałową nutę”, „Legendy o świętych”. Natomiast druga część projektu to praca badawcza młodzieży, która polegała na poszukiwaniu legend z terenu gminy Żabno, a następnie ich opracowaniu.

 

Prace powstałe w ramach projektu „Żabnieńskie legendy” oceniała komisja powołana przez Organizatora w składzie:

1. Maria Kaczmarczyk – emerytowany nauczyciel języka polskiego, logopeda, radna Rady Miejskiej w Żabnie,

2. Maria Kulig – członek Towarzystwa Przyjaciół Żabna,

3. Anna Wierzbicka – bibliotekarz M-GBP w Żabnie,

która po zapoznaniu się z 21 pracami nadesłanymi do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną i zgodność z tematyką, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność oraz pomysłowość, przyznała dyplomy dla:

 

1. Joanny Malec za pomysł i oryginalność legendy „Jak to z Bobrownikami było”,

2. Daniela Golca i Macieja Cygonika za pomysłowość i oryginalność w napisaniu legendy „Jak to z herbem Żabno było…”,

3. Weroniki Barteckiej za wartość merytoryczną i zgodność z tematyką legendy „Czantoria”,

4. Kacpra Krusińskiego za ciekawe wkomponowanie dialogów w tekst „Legendy o Żabnie”,

5. Olivii Kłosowskiej za zgodność z tematyką legendy „Studzienka  w Odporyszowie”,

6. Aleksandry Greli za pomysłowość oraz wartość merytoryczną legendy „Jordan Strojowski odbudowuje dworek w Otfinowie”,

7. Moniki Nogi, Natalii Nogi, Igora Nogi za wysoki poziom literacki legendy „O tym jak pan z dworku w Partyniu spełnił swoją obietnicę”,

8. Ilony Smolik, Anety Łasak, Dominiki Mróz za piękny językowo przekaz uczuć w „Legendzie o miłości, która przezwyciężyła śmierć”,

9. Sylwii Przeklasa za wartość merytoryczną, pomysłowość oraz poziom literacki „Legendy o chrzcie Ilkowic”,

10. Pawła Chołosta za pomysłowość w napisaniu „Legendy o Ilkowicach (przysiółek Rudno)”.

 

            Autorzy wszystkich prac otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, które uczestnikom projektu wręczył Burmistrz Żabna Stanisław Kusior.

Z efektami tego programu będą mogli zapoznać się wszyscy mieszkańcy gminy Żabno, gdyż legendy powstałe w ramach tego projektu będą dostępne w czytelni M-GBP w Żabnie, zostaną też umieszczone na stronie internetowej biblioteki.

LEGENDY - do poprania (plik .pdf)

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej