Image Pamięć nie dała się zgładzić(...) i prawdę po świecie niesie...   Słowa poety Feliksa Konarskiego są mottem wystawy przygotowanej w  Żabnie, a poświęconej Mieczysławowi Sewerynowi, nauczycielowi, żołnierzowi, ofierze Katynia. Przed uroczystym otwarciem wystawy posadzono Dąb Pamięci w ramach Programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”. W ramach tej akcji w całej Polsce , a nawet poza jej granicami sadzone są Dęby Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Każdy dąb symbolizuje jedną ofiarę zamordowaną w Katyniu. W Żabnie obok szkoły podstawowej, gimnazjum i budynku Centrum Kultury i Biblioteki w czwartek 8 kwietnia posadzono Dąb Pamięci Mieczysława Seweryna.


 

Mieczysław Seweryn urodził się 16 grudnia 1910 r. w Zabłociu koło Żywca w rodzinie Wojciecha i Antoniny z Kwiecińskich. Rodzice pochodzili z Żabna i do rodzinnego miasta wrócili w roku 1917. Egzamin dojrzałości Mieczysław złożył w Seminarium Nauczycielskim Męskim im. J. Śniadeckiego w Tarnowie w roku 1929. Był założycielem i drużynowym IV Drużyny Harcerzy im. J. Poniatowskiego przy Seminarium Nauczycielskim w Tarnowie  w latach 1926 -1929. Objąwszy posadę nauczyciela w Żabnie, zorganizował w 1933 r. Drużynę Harcerzy im. T. Kościuszki oraz gromadę zuchów „Pędziwiatry”, które prowadził do 1939 r.  Po wyjeździe hm Stanisława Rychtera został mianowany Hufcowym, funkcję tą pełnił do dnia mobilizacji 30 sierpnia 1939 r. 

W sierpniu 1931 r. zgłosił się do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarocinie, którą ukończył 30 czerwca 1932 r. jako plutonowy tytularny. Praktykę dowódczą Mieczysław Seweryn odbył w 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, przed wybuchem II wojny światowej w stopniu podporucznika. Pułk stacjonował w garnizonie Tarnów. W czasie kampanii wrześniowej 1939 walczył w składzie 6 Dywizji Piechoty (Grupa Operacyjna "Bielsko", Armia "Kraków").

Przy 16 pp zgodnie z rozkazami utworzony został z rezerwistów 155 pp rezerwy, w którym służył Mieczysław Seweryn. Żołnierze batalionów 155 pp pod dowództwem ppłk Stanisława Kwapniewskiego 10 września 1939 r. przekroczyli linie Sanu, zaś 20 września znaleźli się na przedmieściach Lwowa. Tu zostali pojmani przez Sowietów. Stamtąd Mieczysław Seweryn wraz z innymi został przewieziony do obozu w Kozielsku. Z Kozielska napisał list do żony Janiny pocieszając, że wkrótce wróci do domu. Zginął w Katyniu w 1940 r.

Akt posadzenia drzewa podpisali i dąb wsadzili syn Mieczysława Seweryna – Wojciech Seweryn, ks. Prałat Antoni Mikrut – Proboszcz parafii w Żabnie, Burmistrz Żabna Stanisław Kusior oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wójcik.

Następnie licznie zgromadzeni mieszkańcy Żabna przeszli do budynku Centrum Kultury, gdzie obejrzeli prezentację multimedialną o zbrodni katyńskiej przygotowaną przez Pana Krzysztofa Wójcika oraz zwiedzili wystawę „Mieczysław Seweryn – nauczyciel, żołnierz, ofiara Katynia.”

 
  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej